<--Previous  Up  Next-->

Satellite outside a military base en route to Atlanta

Satellite outside a military base en route to Atlanta